Pidä Jyty-jäsenyytesi ajan tasalla – ilmoita muutoksista!

24.3.2017

Kuukausittain maksettu jäsenmaksu antaa oikeuden jäsenetuihin ja sillä hankit vakuutuksen myös työttömyyden tai lomautuksen varalle.

Ilmoita yhdistykselle kun olet poissa palkallisesta työstä (äitiysloma, hoitovapaa, opiskelu, varusmies- tai siviilipalvelu, ulkomailla olo, sairasloma, työttömyys, eläkkeelle siirtyminen, vuorottelu- tai virkavapaa) tai jos vaihdat yhdistystä tai liittoa.

Jäsenrekisterin tietoihin pohjaavat työttömyyskassan jäsenyys, vakuutusedut, maksuton oikeusapu ja muut jäsenedut.

Jokaisen jäsenen on itse pidettävä jäsenyytensä kunnossa ja huolehdittava jäsenmaksujen suorittamisesta. Mikäli jäsenmaksut ovat jääneet maksamatta neljältä kuukaudelta, yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä ja jäsen menettää jäsenetunsa

Lisätietoja Arja Norres, arja.norres@jarvenpaalainen.com puh.040 539 2888 (iltaisin).

Euromääräistä jäsenmaksua (5 € / kk) maksaa jäsen, joka vähintään kolmenkymmenen (30) päivän ajaksi on jäänyt ilman palkkaa tai ansiosidonnaista työttömyyskassan maksamaa etuutta virkavapauden, työloman, opiskelun, asevelvollisuuden, sairauden tai tapaturman aiheuttaman työkyvyttömyyden vuoksi. Myös äitiys-, isyys- tai vanhempainlomalla tai hoitovapaalla maksat euromääräistä jäsenmaksua. Jäsenmaksu on vähennyskelpoinen verotuksessa.

 

Kannattaa olla jäsen, sillä näin

* palkka- ja muut työsuhdeasiat ovat kunnossa

* saat luottamusmiehen palvelut ja työsuhdeneuvontaa

* saat ilmaista oikeusapua

* turva on taattu lomautus- ja työttömyystilanteissa

* sinulla on maksuton vapaa-ajan tapaturma- ja matkustajavakuutus