Jyty luottamusmiesvaalit 2020

10.6.2020

Jytyn luottamusmiesvaalit järjestetään syksyn 2020 aikana marraskuun loppuun mennessä. Luottamusmiesten toimikausi on neljä vuotta, 1.1.2021- 31.12.2024. 

Nyt on aika asettua ehdolle.

Jyty Keski-Uusimaa ry:n hallitus on päättänyt, että sen jäsenistön osalta ilmoittautumisaika ehdolle luottamusmiesvaaleihin päättyy 30.9.2020. Vaalikelpoisia ovat ne Jyty Keski-Uusimaa ry:n jäsenet, jotka ovat ko.työnantajan palveluksessa ja ovat antaneet suostumuksensa luottamusmiesvaaliehdokkaaksi. Luottamusmiehet asetetaan työnantajakohtaisesti. Vaaleilla valitaan pääluottamusmies ja tarvittava määrä luottamusmiehiä.

Jytyn luottamusmies toimii jäsenten ja Jytyn edustajana työpaikalla. Luottamusmiehen ensisijainen tehtävä on huolehtia, että työnantaja noudattaa sopimuksia ja palvelussuhteen ehtoja. Luottamusmiesjärjestelmä on yhteistoimintajärjestelmä, jonka tehtävänä on valvoa virka- ja työehtosopimusten noudattamista, edistää työnantajan ja viranhaltijan/työntekijän välillä syntyvien erimielisyyksien tarkoituksenmukaista, oikeudenmukaista ja nopeaa selvittämistä sekä työrauhan ylläpitämistä. Lisäksi tarkoitus on edistää ja kehittää paikallista sopimista sekä tuloksellisuutta ja työelämän laatua.

Luottamusmies huolehtii siitä, että työntekijöitä kohdellaan oikeudenmukaisesti ja tasa-arvoisesti, sekä tarvittaessa neuvoo ja tukee jäseniä työelämässä, sen muutostilanteissa ja mahdollisten ongelmatilanteiden selvittämisessä.

Luottamusmies on osaltaan mukana kehittämässä työyhteisöä edustamiensa työntekijöiden sekä työnantajan kanssa.

Lähde rohkeasti mukaan. Tukenasi ovat oman työpaikkasi ja Jyty Keski-Uusimaa ry:n luottamusmiesverkosto sekä Jytyliiton asiantuntijat. Lisätietoja saat työpaikkasi luottamusmiehiltä, paikallistiimisi ja yhdistyksen hallituksen jäseniltä. Tervetuloa mukaan kehittämään työelämää ja rakentamaan toimivia ja hyviä työyhteisöjä.

Yhteystiedot löytyvät mm.:

https://jytykeskiuusimaa.jytyliitto.net/luottamusmiehet/
https://jytykeskiuusimaa.jytyliitto.net/paikallistiimit/
https://jytykeskiuusimaa.jytyliitto.net/yhdistyksemme/hallitus/


 

 

 

Liitteet