Jäsenyys kunnossa?

Pidä jäsenyytesi ajan tasalla

Kuukausittain maksettu jäsenmaksu antaa oikeuden jäsenetuihin ja sillä hankit vakuutuksen myös työttömyyden tai lomautuksen varalle.

Jäsenmaksu on 1.32 % ennakonpidätyksen alaisesta palkasta.

Euromääräinen jäsenmaksu on 5 €/kk.

Euromääräistä jäsenmaksua maksaa jäsen, joka vähintään kolmenkymmenen (30) päivän ajaksi on jäänyt ilman palkkaa tai ansiosidonnaista työttömyyskassan maksamaa etuutta virkavapauden, työloman, opiskelun, asevelvollisuuden, sairauden tai tapaturman aiheuttaman työkyvyttömyyden vuoksi. Myös äitiys-, isyys- tai vanhempainlomalla tai hoitovapaalla maksat euromääräistä jäsenmaksua.

Jäsenmaksu on vähennyskelpoinen verotuksessa.

Kannatusjäsenten jäsenmaksu on 2018  60e/v. Kannatusjäsenen tulee ilmoittautua jäsenasioiden hoitaja Arja Norrekselle sähköpostitse.

Jokaisen jäsenen on itse pidettävä jäsenyytensä kunnossa ja huolehdittava jäsenmaksujen suorittamisesta.

Lisätietoja Arja Norres, arja.norres@jarvenpaalainen.com puh.040 539 2888 (iltaisin).

 

Kannattaa olla jäsen, sillä näin

- palkka- ja muut työsuhdeasiat ovat kunnossa

- saat luottamusmiehen palvelut ja työsuhdeneuvontaa

- saat ilmaista oikeusapua

- turva on taattu lomautus- ja työttömyystilanteissa

- sinulla on maksuton vapaa-ajan tapaturma- ja matkustajavakuutus

Ilmoita muutoksista

Pidä yhdistys ajan tasalla muutoksista: osoite, jäsenmaksutapa, työnantaja, nimike tai palvelussuhde. Ilmoita yhdistykselle kun olet poissa palkallisesta työstä (äitiysloma, hoitovapaa, opiskelu, varusmies- tai siviilipalvelu, ulkomaillaolo, sairasloma, työttömyys, eläkkeelläolo, vuorottelu- tai virkavapaa) tai jos vaihdat yhdistystä tai liittoa.

Jäsenrekisterin tietoihin pohjaavat työttömyyskassan jäsenyys, vakuutusedut, maksuton oikeusapu ja muut jäsenedut.

Jäseneduista tarkemmin Jyty-liiton sivuilla sekä Jytyn kalenterissa.