Jäsenmaksut

Pidä jäsenyytesi ajan tasalla

Kuukausittain maksettu jäsenmaksu antaa oikeuden jäsenetuihin ja sillä hankit vakuutuksen myös työttömyyden tai lomautuksen varalle.

Jäsenmaksu on 1.32 % ennakonpidätyksen alaisesta palkasta.

Euromääräinen jäsenmaksu on 5 €/kk. Tätä maksaa jäsen, joka vähintään kolmenkymmenen (30) päivän ajaksi on jäänyt ilman palkkaa tai ansiosidonnaista työttömyyskassan maksamaa etuutta virkavapauden, opiskelun, asevelvollisuuden, sairauden tai tapaturman aiheuttaman työkyvyttömyyden vuoksi. Myös äitiys-, isyys- tai vanhempainlomalla tai hoitovapaalla maksat euromääräistä jäsenmaksua.

Opiskelijan jäsenmaksu on vain 36 € vuodessa.

Kannatusjäsenten jäsenmaksu on 60 e/v. Kannatusjäsenen tulee ilmoittautua jäsenasioiden hoitaja Arja Norrekselle sähköpostitse.

Jäsenmaksu on vähennyskelpoinen verotuksessa.

Jokaisen jäsenen on itse pidettävä jäsenyytensä kunnossa ja huolehdittava jäsenmaksujen suorittamisesta.

Lisätietoja Arja Norres, arja.norres@meiliboxi.fi puh.040 539 2888 (iltaisin).